ŽIADOSŤ O ZASLANIE CENOVEJ PONUKY

Mám záujem o využívanie služieb KARIERKA. Zašlite mi vypracovaný návrh cenovej ponuky na základe nasledujúcich údajov.