NAPÍSALI O NÁS

“ Kariérovému poradenstvu, ale hlavne kariérovej výchove sa v našich podmienkach venuje len veľmi málo pozornosti. Som preto veľmi rád, že Karierko prináša na základné a stredné školy reálnu karierovú výchovu v praxi. Karierko svojou metodikou vedie žiakov a študentov rozmýšlať nad ich karierovým smerovaním a zároveň podporuje odborný rast pedagógov a poradcov v oblasti kariérového poradenstva a výchovy. Podnecuje atraktívne vzdelávanie, osobnostný rast a aktívne zapája rodičov do kariérovej výchovy. ”

Martin Martinkovič

predseda, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

„Pre priemysel je typické vysoké tempo zmien a udávanie tónu v oblasti inovácií. Preto sme radi, že môžeme podporiť produkt, ktorý je inovatívny rovnako ako inšpiratívny a má skutočný potenciál zaujať ako pedagógov, tak aj žiakov a študentov. Sme presvedčení, že spájanie informačno-komunikačných technológií spolu s výchovou a vzdelávaním napomáha k rozvoju agendy SMART, ktorá nesúvisí len s technologickými riešeniami a elektronickými aplikáciami, ale aj s hľadaním riešení a neustálym zdokonaľovaním.“

Mgr. Andrej Lasz

generálny sekretár, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

„Zamestnávatelia sa často stretávajú s tým, že absolventi škôl prichádzajú na trh práce nedostatočne pripravení. Preto sme radi, že je na trhu produkt ako Karierko, ktorý žiakom a študentom pomôže zorientovať sa na trhu práce, priblíži očakávania zamestnávateľov, ukáže po ktorých pracovných pozíciách je veľký dopyt a zoznámi s aktuálnymi trendmi a predpoveďami vývoja trhu práce v budúcnosti. Obohatenie vyučovacieho procesu o témy kariérovej výchovy v spojení s využívanými inovatívnymi didaktickými prostriedkami formuje žiakov a študentov ako uvedomelých, zorientovaných a cieľavedomých účastníkov trhu práce.“

JUDr. Barbora Šálková

Manažér pre školstvo a vzdelávanie, AZZZ SR