Pre školský rok 2022/2023 ZNIŽUJEME CENY o 1/3 !!!

CENNÍK

Zriaďovateľom, školám a poradcom, ktorí chcú ponúknuť kvalitnú kariérovú výchovu a poradenstvo svojím žiakom a študentom, ponúkame výhodnú multilicenciu pre celú školu. Multilicencia zahŕňa kompletný prístup na portál tak pre pedagógov a poradcov, ako aj pre žiakov a študentov.

Čo získate zakúpením multilicencie na školský rok?

Multilicencia pre základné školy:

 • Kompletná metodika so všetkými potrebnými podpornými dokumentami pokrývajúca ročníky 3 až 9
 • Vytvorenie používateľských kont pre žiakov, pedagógov a poradcov
 • Viac ako 170 aktivít
 • 12 testov a dotazníkov pre žiakov
 • Elektronická syntéza výstupov pre každého žiaka
 • Kompletný zoznam stredných škôl na Slovensku
 • Kompletný zoznam poradenských centier na Slovensku
 • Karty povolaní
 • Aktuálne informácie o trhu práce

Multilicencia pre stredné školy:

 • Kompletná metodika so všetkými potrebnými podpornými dokumentami pokrývajúca všetky ročníky
 • Vytvorenie používateľských kont pre študentov, pedagógov a poradcov
 • Viac ako 90 aktivít
 • 15 testov a dotazníkov pre študentov
 • Elektronická syntéza výstupov pre každého študenta
 • Kompletný zoznam vysokých škôl na Slovensku
 • Kompletný zoznam poradenských centier na Slovensku
 • Karty povolaní
 • Aktuálne informácie o trhu práce

CENNY MULTILICENCIÍ PRE ŠKOLY

Ako základ pre výpočet počtu žiakov v ročníku slúži priemer počtu žiakov v ročníkoch 3 až 9.

Príklad 1:
Počet žiakov v 3. ročníku 30
Počet žiakov v 4. ročníku 28
Počet žiakov v 5. ročníku 32
Počet žiakov v 6. ročníku 24
Počet žiakov v 7. ročníku 36
Počet žiakov v 8. ročníku 27
Počet žiakov v 9. ročníku 33
Celkový počet žiakov (ročníky 3 – 9) 210
Celkový počet ročníkov (ročníky 3 – 9) 7
Priemerný počet žiakov v ročníku 30

V príklade 1 je priemerný počet žiakov v ročníku 30, teda konečná celková cena multilicencie pre celú školu je 300,- € bez DPH na celý školský rok. V uvedenom príklade vychádza cena v prepočte na žiaka v sume 1,43 € bez DPH na školský rok.

Príklad 2:
Počet žiakov v 3. ročníku 97
Počet žiakov v 4. ročníku 82
Počet žiakov v 5. ročníku 92
Počet žiakov v 6. ročníku 77
Počet žiakov v 7. ročníku 89
Počet žiakov v 8. ročníku 85
Počet žiakov v 9. ročníku 87
Celkový počet žiakov (ročníky 3 – 9) 609
Celkový počet ročníkov (ročníky 3 – 9) 7
Priemerný počet žiakov v ročníku 87

V príklade 2 je priemerný počet žiakov v ročníku 87, teda konečná celková cena multilicencie pre celú školu je 600,- € bez DPH na celý školský rok. V tomto príklade vychádza cena v prepočte na žiaka v sume 0,99 € bez DPH na školský rok.