Stredné školy

Pre stredné školy ponúkame prispôsobenú kariérovú výchovu pre každý typ strednej školy – gymnáziá, stredné odborné školy 4 ročné aj stredné odborné školy 3 ročné. Naším cieľom je venovať sa všetkým študentom stredných škôl za účelom ich úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Pre každý ročník máme tematicky zamerané, interaktívno – zážitkové techniky, podporné materiály a podrobné návody na dve vyučovacie hodiny mesačne na celý školský rok. Výnimku tvorí posledný ročník, v ktorom sú hlavné aktivity súvisiace s výberom budúceho povolania alebo výberu vysokej školy naviazané na záverečné skúšky.

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY 3 ROČNÉ

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY 4 ROČNÉ

GYMNÁZIÁ